21/22 Season

目次

Soloists

Sayaka Akai

Sayaka Akai

Rena Gallucci

Rena Gallucci

Miu Kato

Miu Kato

Mamiko Usuda

Mamiko Usuda

Kanon Sato

Kanon Sato

Inoru Toda

Inoru Toda

Ginjo Sakai

Ginjo Sakai

Mamoru Sakata

Mamoru Sakata

First Artists

Mone Ishibashi

Mone Ishibashi

Midori Ide

Midori Ide

Erika Hara

Erika Hara

Miko Takahashi

Miko Takahashi

Artists

Yuma Endo

Aoi Kadonishi

Noi Kosukegawa

Moe Tsuneta

Mizuki Mizokami

Junior Artists

Maria Arihama

Koko Ito

Rian Kobayashi

Kurumi Kojima

Sara Shimizu

Serena Nakao

Maria Yoshimoto

目次