22/23 Season

目次

Soloists

Miu Kato

Miu Kato

Nodoka Shimazawa

Nodoka Shimazawa

Inoru Toda

Inoru Toda

Sota Okamoto

Sota Okamoto

Ayano Nagamori

Ayano Nagamori

Naoya Sakata

Naoya Sakata

Tomomi Nakamura

Tomomi Nakamura

Anri Hirota

Anri Hirota

Satomi Itohara

Satomi Itohara

First Artists

Mariko Shirouchi

Mariko Shirouchi

Moe Tsuneta

Moe Tsuneta

Noi Kosukegawa

Noi Kosukegawa

Midori Ide

Midori Ide

Kotori Sasago

Kotori Sasago

Mizuki Mizokami

Mizuki Mizokami

Mayu Kamiwatari

Mayu Kamiwatari

Artists

Moe Kamada

Saki Masumura

Riena Kashima

Karen Niina

Koko Ito

Junior Artists

Sara Shimizu

Maria Yoshimoto

Serena Nakao

Serina Miyachi

Momono Nyu

Rian Kobayashi

Asaki Hirose

Maria Arihama

Sora Watanabe

Mirai Sato

Kokomi Oono

Kiri Kanabe

目次